Archiv rubriky: Matematika

Lineární rovnice

Lineární rovnice je každá rovnice tvaru ax+b=0, kde a, bεR a a≠0. Každá lineární rovnice s jednou neznámou má právě jedno řešení -b/a. Příklad: (2x+3) /4 – (x-1)/3 = 1/2 – x |.12 6x + 9 – 4x +4 = … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Rovnice

Rovnice s jednou neznámou Rovnice o jedné proměnné x je zápis rovnosti dvou výrazů L(x), P(x) ve tvaru L(x)=P(x), výraz L(x) je levá strana rovnice a výraz P(x) je pravá strana rovnice. Speciálně může být jedna strana rovnice konstanta, je-li … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Mocniny a odmocniny v oboru reálných čísel

Mocniny s celočíselným mocnitelem Pro každé reálné číslo a a pro každé celé číslo n je an=aaa…a, n-krát a nazývá se n-tá mocnina čísla a. a… základ mocniny (mocněnec) n… exponent Pro každé reálné číslo platí: a1=a, a0=1. Pro každé … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Mnohočleny

Mnohočleny (polynomy) jsou zvláštním případem algebraických výrazů. Podle počtu proměnných rozlišujeme mnohočleny s jednou nebo více proměnnými. Příklad 2×7 – 4×5 + 0,5×2 + 2x – 1 Mnohočlen n-tého stupně s jednou proměnnou je výraz: anxn + an-1xn-1 + … … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Algebraické výrazy

Algebraický výraz je matematický zápis skládající se z čísel a písmen označujících proměnné, které jsou spojené znaky operací. Výraz může obsahovat závorky, které určují pořadí prováděných operací. Příklad 7×3 – 2×2 + 4

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Wolframaplha

Na webové adrese http://www.wolframalpha.com naleznete unikátní znalostní vyhledávač. Wolframalpha na Vaše dotazy vyhledá faktické a statistické informace a zároveň využívá jádra Mathematica pro práci s matematickými výrazy. Příklady -x2+5x+6 získáte všechny základní informace o této funkci (graf, kořeny, diskriminant, derivaci, … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Definiční obor funkce

Definiční obor D(f) funkce f(x) je množina všech hodnot x, pro která je funkce definována. Obor hodnot H(f) funkce f(x) je množina hodnot, kterých funkce nabývá ve svém definičním oboru. Pokud není řečeno jinak, maximálním definičním oborem funkce je množina reálných … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář