Archiv autora: admin

abs

Vliv rýsování na počítači jako úplná náhrada rýsování s tužkou a papírem na geometrické znalosti žáků Abstrakt Jednou z příčin, která hraje podstatnou roli ve využívání technologií ve výuce, je učitelovo přesvědčení o správnosti a užitečnosti takové výuky. Učitelé často argumentují, že … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Excel – funkce

Funkce pojmenovaná posloupnost příkazů do příslušné buňky vrací hodnotu (číselnou, textovou, logickou, …) Zápis =Funkce(argument1;argument2;…) jednotlivé argumenty funkce jsou odděleny znakem „;“ jako argumenty funkce lze použít: číslo, text, datum, čas, adresu buňky (oblasti), název buňky(oblasti), funkci, vzorec, logickou hodnotu, … Celý příspěvek

Rubriky: Informatika | Napsat komentář

Excel – vzorce

Vzorce jsou základem pro práci s tabulkovým procesorem. Psaní vzorců každý vzorec začíná znakem „=“  vzorce mohou obsahovat: operátory, čísla, řetězce, adresy buněk nebo pojmenované oblasti Operátory aritmetické: „+“ | „-“ | „*“ | „/“ | „^“ výsledkem vzorce s aritmetickými operátory je … Celý příspěvek

Rubriky: Informatika | Napsat komentář

MS Access

Pojmy Databáze – sbírka údajů stejného druhu, která mnohdy odpovídá něčemu v reálném životě. Př. telefonní seznam, knihovna, … Záznam – všechny údaje o jedné položce záznamu. Př. jedna osoba v telefonním seznamu Pole – jedna určitá kategorie záznamu. Př. … Celý příspěvek

Rubriky: Informatika | Napsat komentář

Lineární rovnice

Lineární rovnice je každá rovnice tvaru ax+b=0, kde a, bεR a a≠0. Každá lineární rovnice s jednou neznámou má právě jedno řešení -b/a. Příklad: (2x+3) /4 – (x-1)/3 = 1/2 – x |.12 6x + 9 – 4x +4 = … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Rovnice

Rovnice s jednou neznámou Rovnice o jedné proměnné x je zápis rovnosti dvou výrazů L(x), P(x) ve tvaru L(x)=P(x), výraz L(x) je levá strana rovnice a výraz P(x) je pravá strana rovnice. Speciálně může být jedna strana rovnice konstanta, je-li … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Mocniny a odmocniny v oboru reálných čísel

Mocniny s celočíselným mocnitelem Pro každé reálné číslo a a pro každé celé číslo n je an=aaa…a, n-krát a nazývá se n-tá mocnina čísla a. a… základ mocniny (mocněnec) n… exponent Pro každé reálné číslo platí: a1=a, a0=1. Pro každé … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Mnohočleny

Mnohočleny (polynomy) jsou zvláštním případem algebraických výrazů. Podle počtu proměnných rozlišujeme mnohočleny s jednou nebo více proměnnými. Příklad 2×7 – 4×5 + 0,5×2 + 2x – 1 Mnohočlen n-tého stupně s jednou proměnnou je výraz: anxn + an-1xn-1 + … … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Algebraické výrazy

Algebraický výraz je matematický zápis skládající se z čísel a písmen označujících proměnné, které jsou spojené znaky operací. Výraz může obsahovat závorky, které určují pořadí prováděných operací. Příklad 7×3 – 2×2 + 4

Rubriky: Matematika | Napsat komentář

Wolframaplha

Na webové adrese http://www.wolframalpha.com naleznete unikátní znalostní vyhledávač. Wolframalpha na Vaše dotazy vyhledá faktické a statistické informace a zároveň využívá jádra Mathematica pro práci s matematickými výrazy. Příklady -x2+5x+6 získáte všechny základní informace o této funkci (graf, kořeny, diskriminant, derivaci, … Celý příspěvek

Rubriky: Matematika | Napsat komentář